'Tuna', eeuwenoude studentenfolklore

De 'Tuna' is een folklore, die stamt uit het Spanje van de vroege middeleeuwen. In die periode trokken studenten in groepen van de ene leermeester naar de andere. Onderweg zochten zij bij gebrek aan financiele middelen onderdak en voedsel bij kloosters en herbergen. Meestal kregen ze dan (wat gewoonlijk was voor de armen) een soep, getrokken van de resten van de maaltijden van de vorige dag, 'sopa boba (dome soep) genaamd. Daarvandaan komt hun oorspronkelijke naam 'sopistas'. Als vorm van betaling werden dan liedjes gezongen, meestal begeleid door gitaren en 'bandurrias' en waarbij liefde en jonkvrouwen bezongen werden. >>Lees verder.